La costa a sud di Yalobi e l'isola di Wayasewa, Waya, Yasawa, Figi. Autore e copyright Marco Ramerini

La costa a sud di Yalobi e l’isola di Wayasewa, Waya, Yasawa, Figi. Autore e copyright Marco Ramerini

La costa a sud di Yalobi e l'isola di Wayasewa, Waya, Yasawa, Figi. Autore e copyright Marco Ramerini

La costa a sud di Yalobi e l’isola di Wayasewa, Waya, Yasawa, Figi. Autore e copyright Marco Ramerini